Condicions Generals

La realització d'una comanda en latienda-erotica.es suposa l'acceptació per part del client de les condicions aquí reflectides.

Dades de facturació

Les dades de facturació són els indicats en el seu compte de client i no es pot modificar posteriorment en compliment de la normativa vigent (Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació). La factura s'emetrà a nom de la persona física o empresa que realitza la comanda, de manera que el client ha d'assegurar de realitzar la comanda amb el compte de client correcta. No seran possibles canvis posteriors. Si desitja que la factura vagi a un altre nom o empresa diferent, haurà d'estar registrat com a client amb les dades de facturació desitjats i fer la comanda sota aquest compte. Al realitzar la compra accepta rebre la factura en el seu correu electrònic. Igualment quedarà arxivada a la seva zona de client i podrà consultar-la, descarregar-la i imprimir-la les vegades que necessiti. No obstant això, si ho desitja, té dret a rebre la factura en paper. Pot sol·licitar-la a través del nostre sistema de tiquets de suport i se la farem arribar per correu ordinari.

Ordre de compra

El document electrònic en què es finalitza el contracte quedarà arxivat en l'administració de l'empresa i pot ser accessible mitjançant accés privat amb les dades de registre del client.

Modificació de dades

En aquesta mateixa pantalla pot comprovar les dades introduïdes, en cas de no ser correctes, pot tornar enrere i modificar-los. També pot sol·licitar qualsevol canvi en les seves dades a través del nostre formulari de contacte en

enviaments

• Els terminis de lliurament oscil · len entre les 24 i les 48 hores a elecció del client. No podem garantir aquests terminis, si bé intentem que les empreses de transport els compleixin sempre que sigui possible.


• L'enviament dependrà de la disponibilitat de cada producte, la qual es troba indicada en tots els articles oferts. En les comandes que incloguin diversos productes es farà una única tramesa, quan tots ells es troben disponibles.


• Es considerarà lliurat una comanda quan sigui signat el rebut de lliurament per part del client. A partir d'aquí el client disposarà de 24 hores per comprovar la integritat de tots els components de la comanda i per comprovar que s'inclou tot el que deu en els productes inclosos. Passades aquestes 24 hores es donarà per acceptat l'enviament i no s'acceptaran reclamacions per desperfectes o fallades amb l'enviament.


• En cas de rebre un producte danyat pel transport s'ha de contactar amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte fent clic aquí indicant el número de comanda i el problema que presenta. Així podrem reclamar a l'empresa de transport. Un cop rebuda la incidència li serà tramitat un nou enviament si així ho requereix el cas.


També és convenient deixar constància a la pròpia empresa de transport:


• MRW: http://www.mrw.es/empresa_mensajeria_urgente/MRW_contacto_paqueteria.asp

• Correus Express: https://www.correosexpress.com/web/correosexpress/59

Danys en el transport

Si el client ha rebut l'article en mal estat per causa d'un cop en el transport, és indispensable que no manipuli l'article en cap moment. Deu contactar per telèfon o dirigir-se al correu electrònic info@latienda-erotica.es a màxim 6 hores indicant-nos el seu nom i cognoms, numero de la comanda. Es notifiqués a l'empresa de transports per recollir el producte sense despeses per al client i rebrà un article nou a ports pagats. En cap cas es enviés un article nou sense abans rebre l'article danyat i comprovar que el trencament ha estat creada per l'empresa de transports. En el cas que el client hagi realitzat el dany al producte correrà amb els càrrecs de transport anada i tornada i rebrà pressupost de la reparació si és possible de reparar. El client rebrà l'article en el menor termini possible a contra reemborsament amb l'import de la reparació i les despeses d'enviament.

Devolucions

D'acord amb la legislació vigent, es pot procedir a la devolució de productes, pel motiu que sigui, en un termini de 14 dies naturals des de la recepció de la mercaderia pel client. Per a això s'han de complir les condicions exposades en aquesta pàgina Condicions de devolució i Tramitació. Ho podrà fer seguint els passos i emplenant el document de desistiment que trobés en aquesta pàgina.


Condicions de devolucions per a clients particulars i empreses


• No s'acceptaran devolucions dels següents productes, tal com estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries:

1. La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l'empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.


2. El subministrament de béns o la prestació de serveis l'preu depengui de fluctuacions del mercat financer que l'empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.


3. El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.


4. El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.


5. El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.


6. El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.


7. El subministrament d'enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament.


8. El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material, usuari amb el coneixement per part seva de que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.


• Tota mercaderia ha de ser retornada en el seu embalatge original amb tots els accessoris que contingui, en perfecte estat i protegit, evitant adhesius, precintes o cintes adhesives directament sobre la superfície o embalatge de l'article. En cas contrari latienda-erotica es reserva el dret de rebutjar la devolució.


• Un cop omplert i enviat el formulari de devolució rebrà les instruccions perquè ens ho faci arribar a les nostres instal·lacions en el seu correu electrònic. Haurà d'enviar els béns sense cap demora, en un termini màxim de 7 dies des que ens comuniqui el seu desig d'exercir el dret.


• Les despeses de transport originades per la devolució aniran a càrrec seu. Vostè és lliure de triar i buscar l'agència que més s'adapti a les seves necessitats o li ofereixi les tarifes més competitives.


 Un cop rebuda la mercaderia i comprovada que està en perfectes condicions, es tramitarà la devolució en un val amb valor del producte sense incloure les despeses d'enviament, avisant-tal per correu electrònic i que vostè veurà reflectit en el seu compte de client. En compliment amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la Venda de Béns de Consum.

Condicions de devolucions

• Únicament s'acceptaran devolucions de material sense desprecintar i en perfecte estat, durant els 14 dies naturals posteriors a la seva recepció.


• Aquestes devolucions seran tramitades com devolució comercial, ja que no hi ha cap llei que reguli els drets de devolució entre empreses i aquestes tramitacions estan regulades segons les condicions de latienda-erotica.


• No s'acceptaran devolucions de productes en blíster o termo segellat, i resta de productes que presentin un precinte de fàbrica de seguretat trencat; com per exemple, plaques base amb cables desprecintats, monitors, impressores, targetes de memòria, etc.


• Aquestes condicions no anul·len el dret de garantia o canvi de productes defectuosos. Latienda-erotica es reserva el dret a denegar la devolució en cas de detectar qualsevol anomalia en el producte retornat.

Garanties

Tota la informació relativa a garanties dels productes la troba a la secció de Condicions de Garantia i Tramitació.

Cancel·lacions de comandes

Aquelles cancel·lacions de comandes que impliquin una devolució al client i que siguin per transferència bancària tindran un termini màxim de 30 dies per tràmits administratius, si bé intentem que el termini no sigui superior a 7 dies.

Consultes i reclamacions

Pot efectuar totes les seves consultes o reclamacions a través del nostre sistema de tiquet o a l'adreça latienda-erotica Espanya.


voluta